تبلیغات
فرهنگ فارسی ملت ایران
 
فرهنگ فارسی ملت ایران
هر ایرانی در جمعی خودمانی
پنجشنبه 7 مرداد 1395

جمعه یعنی یک غروب وعده دار / وعده ترمیم قلب یاس زار جمعه یعنی مادر چشم انتظار / درهوای دیدن روی نگار جمعه یعنی یه سماء دلواپسی / می شود مولا به داد ما رسی . . . ؟نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 7 مرداد 1395

حضرت ایوب (ع) null زندگانی ایوب پیامبر ایوب یکی از پیامبران الهی است که در صبر و استقامت شهرت یافت . او از نواده های اسحاق پسر ابراهیم بود که توسط پروردگار به پیامبری برگزیده شد و خداوند صفات نیکویی را به او عطا کرد ایوب در لغت عبری به معنای بازگشت کننده است در قرآن مجید از ایوب پیامبر چهار بار یاد شده است . خداوند در قرآن کریم می فرماید :ایوب را به خاطر بیاور هنگامیکه خود راندا مید اد و میگفت :خداوندا مرا ضرر و زیان و بدبختی فرا گرفته است اما تو از همه مهربانان مهربانتری به همین جهت ما او را از میان نکبت و خواری نجات بخشیدیم و دوباره ثروت و مکنت را به او عطا کردیم .ایوب مردی ثروتمند و نیکو کار بود که همسری زیبا و مهربان و فرزندان بسیار ی داشت . او هیچگاه از زیادی ثروت مغرور نمی شد و از جاده عدل و انصاف خارج نگردید و کفران نعمت نکرد . یکروز ابلیس در پیشگاه پروردگار ایستاده بود پروردگار از ایوب پیامبر در برابر او تعریف و تمجید می کرد و او را یکی از پاکترین انسانهای روی زمین نامید که همواره در پرهیزکاری و خداپرستی نمونه بود و در طول زندگانیش کار ناصوابی نکرد و سخن نابجایی نگفته بود. ابلیس به پروردگار گفت : تمام این صفاتی را که برشمردی بخاطر این است که او کمبودی در زندگی خود ندارد و اگر تو را ستایش می کند به خاطر این است که بهترین چیزها را به او عطا کرده ای خداوند کلام ابلیس را تکذیب کرد .اما ابلیس لعین از او خواست تا برای اثبات مدعایش آنچه را به ایوب داده است از او باز پس بگیرد تا پرهیزکار ی و خداپرستیش به اثبات رسد . ایوب ثروتمند توانگر بود ولی در عین حال از کمک به بینوایان و درویشان دریغ نمی کرد و همیشه سفره اش گسترده بود و در اطراف آن نیازمندان جمع بودند او اقوام و خویشاوندان خود را نیز بی بهره نمی گذاشت و به انها یاری می کرد . به همین جهت خداوند روز به روز بر جاه و جلال و ثروت وی می افزود و همین شکوه و عظمت باعث شد تا ایوب محسود دیگران شود و بر کینه و بغض بدخواهان بیفزاید . تا آنجائیکه شیطان همیشه از او ناراحت بود و هرچه ترفند می دانست برای ایوب به کار گرفت تا او را از یکتا پرستی و حق جویی باز دارد اما اری از پیش نبرد تا اینکه همانطوریکه گفته شد از او در پیشگاه باریتعالی شکایت کرد و خداوند پاسخ او را داد . پروردگار برای اینکه به ابلیس ثابت کند که کلام او صحت ندارد نخست ثروت و دارایی های او را از او گرفت به طوریکه اموال ایوب به کلی از دست رفت و او فقیر و بی چیز شد اما در خداپرستی و پرهیزکاری ایوب تاثیری نداشت و او همچنان شاکر و سپاسگذار بود . خداوند به ابلیس فرمود :دیدی ای شیطان لعین که کلام تو سخن بی ربطی بیش نبود و درویش شدن ایوب از خداپرستی اش نکاست ،بلکه او در اولوهیت ثابت قدم شد و به ابلیس اعتنایی نکرد . اما ابلیس از او رو نگرفت و به خداوند گفت :هنوز او دارای فرزندانی می باشد که بزرگترن ثروتهاست به همین جهت آنها را از او بازستان تا عکس العمل وی را ببینی . خداوند فرزندان ایوب را یکی پس از دیگری نابود ساخت اما هنگامی که خبر فوت فرزندانش را به او می دادند ایوب به درگاه خداوند تضرع می کرد و می گفت : پروردگارا تو بهتر می دانی که چهبکنی اگر من لایق فرزندانی نیستم که به من عطا فرموده ای آنها را از من بازستان و هرآنچه را که رضای تو در آن است انجم ده که تو بخشنده مهربان هستی . بار دیگر شیطان لعین از خداوند خواست تا ایوب را ازمایش کند اما ایوب دیگر نه ثروتی داشت و نه فرزندی که بخواهد از او بستاند. او و همسرش بسان مسکینان در فقر و عسرت زندگی می کردند اما بر خلاف عقیده شیطان روز به روز بر شکر و سپاسگزاری آنها افزوده می شد اینبار ابلیس به پروردگار گفت : شکر گزاری و عبادتت بیش از حد ایوب به خاطر سلامت بدن اوست اگر آنرا از او بازستانی مطمئن باش که از تو دست خواهد برداشت . اینبار بیماری و تب ایوب را فراگرفت سرتا پای جسمش پر از دمل و دانه های چرکین شد ا و چندین سال به همین منوال بود اما ایوب باز هم دست از خداپرستی و پرهیزکاری و عبادت برنداشت . تا اینکه همسرش هم ا را نکوهش کرد و گفت : ای ایوب اینخدایی که او را اینهمه ستایش می کنی همه چیزمان را گرفت ولی تو دست از عقاید خود بر نمی داری . ایوب گفت :ای زن نادان غیر از اینستکه خداوند همه آنها را بهما ارزانی داشتهبود اکنون نیز چون صلاح دانست آنها را ازما گرفت مگر ما نباید شکر نعمات او را به جای آوریم. زن ایوب به وی گفت من نمی فهمم تو از کدام نعمت ها صحبت می کنی . ابلیس دریافت که طریق همسرش می تواند ایمان او را درهم بشکند وبر او دست یاید به همین جهت او را تحریک کرد تا ایوب را نکوهش کند ایوب به او گفت :ای زن اگر دست از بدگویی و ناسپاسی برنداری قسم می خورم ترا صد ضربه تازیانه خواهم زد . تعفن سراپای وجود ایوب را فراگرفت به طوریکه او را از میان قوم بنی اسرائیل طرد نمودند و بعضی از افرادقومش عقیده داشتند کهشاید وی گناه بزرگی مرتکب شده است که باید چنین عقوبتی ببیند . اما ایوب با استدلال پاسخ آنها رادادو به ایشان به بی گناهی وی اعتراف نمودند. ایوب مدتها اسیر این بیماری لاعلاج بود بطوریکه ضعف تمام وجودش را فراگرف و گوشت در بدنش باقی نماند . همه ار او کناره گیری می کردند و دوستان و اقوام او را ترک نمودند .تنهاکسی که ا را تنها نگذارد همسر مهربانش بود که هیچ گاه وی را رها نکرد. اما ابلیس سعی کردتااو را هم از ایوب جدا سازد به همین جهت روزی به صورت انسانی درآمد و از همسر ایوب پرسید : ایوب کجاست ؟ همسر وی پاسخ داد آن بیماری که در کنج منزل افتاده و ناله می کند ایوب است کهدیگر امیدی به زندگیش نمی باشد . امامتاسفانه چندی است که در بستر بیماری افتاده و نه خوب می شود و نه می میرد و امیدی به بهبودی او نیست. ابلیس به همسر ایوب گفت :این همان مردی است که در سالهای جوانی برومند و زیبا و شاداب بود و اکنون ضعیف و بیمار شده و از پای درآمده است . ابلیس گفت : توکه زن زیبا و دلفریبی هستی چکونه می توانی با این بیمار ناتوان که نمی تواند خودش را تکان دهد زندگی کنی دیگر نباید بهاو امید وار باشی او هر لحظه ممکن است بمیرد و تو را تنها بگذارد تا دیر نشده به فکر خود باش . تو اکنون می توانی او را ترک کنی جوانان بسیاری حاضرند با تو ازدواج کنند تو می توانی از زندگی لذت ببری نه اینکه خود را اسیر این بیمار کنی . همسر ایوب فریب سخنان شیطان را خورد وبا عصبانیت نزد ایوب رفت و گفت :چرا خدای تو ما را اینقدر شکنجه می دهد که مگر ما جز پرستش او کاری کرده ایم ؟ من نمی دانم که ا و را ناراحتی ما چه لذتی می برد که اینچنین مارا به ورطه هلاکت افکند ه است نخست ثروت مارا از ماگرفت سپس فرزندان ما رانابود کرد و بعد جسم تو را بیمار ساخت بطوریکه دوستان و اقوام از گرد ما پراکنده شدند . ایوب گفت : ای زن شیطان تو را فریب داده است مگر ما چه داشته ایم که باید اکنون غم از دست دادن آن را بخوریم مگر ما چند سال در نعمت و عزت زندگی کردیم . همسر ایوب پاسخ داد : قریب به هشتاد سال ایوب گفت :من نمی توانم از خداوند بخواهم کهما را دوباره به گذشته خود بازگرداند چونکه اگر او مرا هشتادسال دچار عذاب نماید مختار است . اما در این فاصله کوتاه من به پرودرگارم چه بگویم که می دانم او می خواهد مرا آزمایش کند و اگر یک باز دیگر از خداند در برابر من ناسپاسی کنی سوگند می خورم که بعد از بهبودی تورا یکصدتازیانه بزنم . و اکنون دیگر نمی خواهم تو را ببینم از من دور شو که این به بعد نیازی به پرستاری توندارم و آب و غذاو خوراکی که به من می دهی بر من حرام است . تنهایی ایوب بعد از آنکه همسر ایوب او را رها کرد و رفت ایوب خود رایکه وتنها دید بیماری که در بستر افتاده بود و توان جنبیدن نداشت و ز شدت درد به خود می پیچید باز هم خدا را فراموش نکردو به درگاه او ناله سر داد و گفت : خداوندا تو بخشنده مهربانی ! اگر بر رنج و درد من می افزایی مطمئنم که خوبی مرا می خواهی فقط آرزو دارم بتوانم تا آخرین لحظه حیات از ستایش تو غافل نباشم ایوب پیامبر با صبر و بردباری خود توانست شیطان را مغلوب سازد و با ایمان و اعتقاد خویش مکر او را بی اثر سازد در تفاسیر آورده اند که ایوب پادشاه و پیامبر قوم بنی اسرائیل بود او در قسمتی از سرزمین شام حکومت می کرد و مال و ثروت فراوان داشت . او چهارپایان و غلامان و کنیزان و خدمتکاران و فرزندان بسیاری داشت اما با وجود ثروت و دولت فراوان هیچگاه از ستایش پروردگار دور نشد و پارسا و نیکو سیرت و درویش نواز ومهماندوست بود و سفره ای گسترد ه داشت که همیشه از غریبان و در راه ماندگان پذیرایی می کرد او تهیدستان را گرامی می داشتو با درویشان نشست و برخاست می کرد و همیشه و در همه حال شکر خدا را به جای می آورد . ابلیس از اینکه ایوب با آن همه مال و ثروت از صراط مستقیم خارج نشده بود و از یاد خداوند غفلت نورزیده بود عصبانی و خشمگین بود . روزی ابلیس در پیشگاه خداوند بود و از سخن از ایوب پیامبر به میان آمد خداوند او را تعریف و تمجید کرد .ابلیس گفت بار خدایا اگر مرا به مال او مسلط کنی او را به غفلت و کفران دچار خواهم کرد . فرمان آمد کهبرو تو را بر مال او مسلط کردیم ابلیس بیامد و شیاطین را برانگیخت تامال و ثروت او را نابود کردند برخی را سوزانیدند و بعضی را بر باد دادند و همه دارایی او را نیست و نابود کردند چون خبر به ایوب رسید گفت: خداوندمرا عریان و بی هیچ ثروتی از مادر به دنیا آورد و آنچه را اینک از من گرفت خود به من داده بود چون که او عاقبت مرا با این کفت در خاک می گذارد و من چیزی با خود نمی توانم ببرم به همین جهت گلایه ای ندارم . ابلیس ناامید شد به آمسان بازگشت و به خداوند گفت خدایا ایوب به همسر و فرزندان خود مغرور شده است و می داند که تو دوباره به او مال و ثروت خواهی داد به همین جهت اگر مرا بر فرزندان وی مسلط کنی او را به فتنه و گمراهی بیفکنم . پروردگار فرمود : برو تو را بر فرزندان او مسلط نمودم . ایوب هفت پسر داشت و هفت دختر داشت که همگی در قصر او زندگی می کردند ابلیس ودستیارانش آن قصر را بر سر ایشان خراب کردند و همه را هلاک کردند . ایوب چون خبر هلاکت فرزندان را شنید طاقت از دست بداد و زار بگریست و مشتی خاک بر سر خود ریخت اما ساعتی بعد پشیمان شدوتوبه کرد و از خداوند عذر خواهی کرد وپروردگار او را عفو نمود . ابلیس نومید از اوبازگشت و گفت : خدایا اگر مرا بر تن و بدن او مسلط کنی من او را از را ه راست منحرف می کنم تا کفر نعمت ترا بنماید . از درگاه الهی فرمان رسید که ترابر بدن او تسلط دادم مگر بر مغز که محل معرفت و فکر است و بر زبان که محل تسبیح و ذکر است . ابلیس بیامد واورا در نماز دید بادی در بینی ا و دمید که بر همه تن او رسید و دمل ها در اندام وی پدید آمد و آنها شروع به خاریدن کرد ایوب دمل ها را می خارید و می خراشید تا آنها سرباز کردند و تمام بدنش را مجروح کردند ایوب پیامبر بیمار شد و از قوم بنی اسرائیل مطورد گردید و فقط همسرش که او را رحمه نامیده اند با او ماند و پرستاری وی را کرد ایوب هفت سال در ان حال بود وهمسرش به او غذا می داد و از او نگهداری می کرد .اما ایوب در آن سالها لحظه ای از یاد خدا غافل نگردید و پیسته در ذکر و پرستش خداونبود و در آن بلا صبودو مقاوم بود .ابلیس از کار او در حیرت شد و غمگین گردید . او همه ترفند هایش را به کار برده بود از او پرسیدند چرا اندوهگینی ؟ ابلیس گفت من از صبر ایوب حیان و غمگین هستم از او پرسیدند مگر چه دامهایی بر سر راه او گذارید؟ از آن دام های کارساز خود استفاده کن که در بهشت بر سر آدم گذاردی و باعث شدی تا ا و را از بهشت بیرون راندند . ابلیس گفت : راست است من همین کار را می کنم زن او را باحیله از راه بیرون می کنم و در برابر شوهرش قرار می دهم . ابلیس به صورت پیرمردی درآمد و نزد رحمه رفت و گفت شوهرت کجاست ؟رحمه گفت :در بستر بیماری است ابلیس گفت آیا او ایوب است . همان جوان زیبا رویی که فرزندان بسیار داشت و در جوانی وزیبایی و مال فراوان رقیب نداشت . اما اکنون که دیگر آنهمه خصوصیات چیزی باقی نمانده است و پندارم که هیچگاه به دست نیاید .اما اگر ایوب یک گوسفند در راهمن قربانی کند همه چیزهایی که از دست داده است دوباره به او خواهم داد . رحمه زا ر بگریست و نزد ایوب آمد وبه او گفت:تا کی خدایت تورا عذاب می کند ؟ مال و فرزندان و دوستان و بدن سالمت چه شد ؟ اینکه گوسفندی در راه ابلیس قربانی کن و خود را از این همه مصیبت رهایی بخش . ایوب که این سخنان را از وی شنید دانست که ابلیس وی را فریفته است وبه همین جهتبه همسرش گفت :ای زن مال و ثروت وفرزندان را که می گویی و به فنای آنها حسرت می خوری چه کسی به ما داده بود؟ رحمه گفت :خداوند ایوب گفت :چند سال از آنها برخوردار بودی ؟ رحمه گفت هشتاد سال ایوب گفت اکنون چند سال است که گرفتار مشکلات هستیم ؟ رحمه گفت :قریب به هفت سال ایوب گفت شرط انصاف نباشد که در این مدت کم صبر و استقامت خود را از دست بدهم لااقل هشتاد سال صبر کن و بعد از آن اظهار ناخرسندی کن . ایوب گفت : وای بر تو ای زن نادان آیا از من می خواهی که گوسفندی رادر راه ابلیس قربانی کنم ؟ بیرون شو که من دیگر از غذاو آب تو نخواهم خورد و نمی خواهم تراببینم . رحمه از نزد ایوب بیرون رفت و ایوب تنهاماند.روی بر خاک نهاد و گفت :خداوندا مرا درد و بلا رسیده تو بهترین رحم کنندگانی فرمان آمد که ای ایوب از جای خود برخیز و پای خود را بر زمین زن . ایوب پایش را بر زمین زد چشمه ای از آب پدید آمد غسل به جای آورد آن دردو مرض از وی فرو ریخت و به خال تندرستی و جوانی و زیبایی خویش باز شد رحمه مدی پس از اینکه از نزد او رفت نگران ایوب شد و با خودگفت : حال بیمار در بستر بیمار چه شد؟ هیچکس نیست کهبرای او آب و غذایی ببرد بهتر است نزد او بروم مبادا از گرسنگی تلف شود . برخاست و نزدایوب رفت اما اورادر بستر بیماری ندید ایوب را جستجو کرد ولی نیافت و ناراحت شد و گریست . ایوب اورا دید که جستجو می کند. در این هنگام رحمه جوانی زیبا روی را دید که لباسی گرانبها پوشیده بود اما نتوانست به او نزدیک شود در این هنگام ایوب از او پرسید ای زن چه چیز را جستجو می کنی و چه را می جویی ؟ رحمه گفت بیماری راکه در آنجا در بستر بیماری افتاده بود او را می جویم ولی پیدایش نمی کنم و می ترسم که هلاک شده باشد ایوب گفت:مگر آن بیمار با تو چه نسبتی داشت رحمه گفت شوهرم بود . ایوب گفت : اگر او را دوباره ببینی آیا می شناسی ؟ رحمه در او با دقت نگریست و گفت :شوهرم وقتی که سالم بود شبیه تو بود ایوب گفت :ناراحت نباش که من ایوب هستم رحمه او را شناخت و همسرش را در آغوش گرفت بعضی از مفسرا ن عقیده دارند که ایوب از پیامبران عرب است که قبل از ابراهیم می زیسته و حضرت موسی از تعالیم او سود جسته است لیکن اکثر مفسران او را از انبیا بنی اسرائیل می دانندکهاز پر به اسحاق فرزند یعقوب و از مادر به حضرت لوط می رسیده است گروهی معتقدند که قبر او در چند کیلومتری عدن است اما در بیضای فارس کنار دهی به نا م خیرآباد دره وچکی است که عوام آنجا را قبر ایوب می دانند و برای زیارت به آنجا می روند این دره دارای گیاهان خار دار است که در آن شتران می چرند ومردم محلی عقیده دارند که بیماری جرب آنهابه وسیله همین خارها شفا می یابد . همچنین چشمه های آب گرم در آن ناحیه است که آن راآب ایوب می خوانند . Esfandune.irنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 7 مرداد 1395

حضرت ادریس (ع) null داستان حضرت ادریس(ع) حضرت ادریس یكی از پیامبران الهی است كه نامش دو بار در قرآن كریم آمده است.ادریس كلمه ای غیر عربی است ونامگذاریش به این اسم به این دلیل است كه او حكم خدا وسنتش را به مردم درس می داده است. ادریس از لحاظ تقدم زمانی بعد از حضرت آدم(ع) در قرآن از پیامبران شمرده شده ومیان او وآدم پنج پیامبر فاصله بوده است.ادریس در مصر متولد ودر سیصد سالگی رحلت فرمود . شخصیت ادریس او مردی بود با شكمی فراخ وسینه ای بزرگ كه همواره در این فكر بود كه آسمان وزمین ومخلوقات پروردگاری مدبر وحكیم دارد . سی یا پنجاه صحیفه توسط جبرئیل بر او نازل شد واو نخستین كسی است كه بعد از آدم با قلم نوشت وخداوند به او علم نجوم وحساب وهیات داد كه معجزه اوست و اولین كسی بود كه خیاطی كرد ولباس دوخت. قرآن مجید او را به سه صفت وصف می كند:صبر وشكیبائی-صدق وراستی-بلندی مقام وبزرگی پادشاه زمان ادریس امام باقر(ع) می فرماید در زمان ادریس پادشاهی ستمگر به نام یبوراسب زندگی می كرد.روزی یبوراسب از سرزمین سبز وخرمی عبور كرد كه متعلق به شخص مومنی بود.پادشاه از او خواست كه زمین را به او واگذار كند اما مرد گفت كه خانواده خودم به آن محتاج تر است.این سخن مرد باعث ناراحتی پادشاه شد ودر نتیجه با مشورت زنش تصمیم به قتل مرد گرفتند وبا اجیر كردن چند نفر او را به قتل رساندند.خشم الهی به جوش آمد وبه ادریس وحی شد كه به پادشاه اعتراض كن واین خبر را برسان كه به زودی از تو انتقام خواهم گرفت وتو را از اریكه قدرت به زیر خواهم كشید وشهرت را خراب وزنت طعمه سگان خواهد شد. ادریس وحی را ابلاغ كرد اما از طرف پادشاه به مرگ تهدید شد وچون ممكن بود به قتل برسد از آن شهر كوچ نمود واز خداوند خواست تا دیگر باران به آن دیار نبارد.خداوند به ادریس فرمود در اینصورت شهر ویران شده وعده زیادی هلاك خواهند شد اما ادریس به این امر رضایت داد وبا یارانش به غاری پناه بردند وغذای آنها توسط فرشته ای تامین می شد.از طرف دیگر عذاب خداوند نازل شد ،شهر ویران گشت ،پادشاه كشته وزنش طعمه سگها گشت. مدتها بعد پادشاه ستمگر دیگری حكمفرما شد. مدت بیست سال گذشت واز آسمان بارانی نباریدومردم كم كم در اثر فقر وگرسنگی به انابه وتوبه افتادند وبه تضرع ودعا پرداختند.خداوند به ادریس وحی كرد كه قومت توبه كرده اند،من از آنها گذشتم تونیز بگذراما ادریس زیر بار نرفت ودر نتیجه خداوند روزیش را قطع كرد اینكار باعث ناراحتی واعتراض ادریس به خداشد.خداوند فرمود :تو سه روز بدون غذا مانده ای واینگونه درمانده شده ای پس چگونه از قومت كه بیست سال گرسنگی كشیده اند غافل مانده ای؟پس برخیز ودر پی كسب روزی تلاش كن.ادریس از گرسنگی وارد شهر ومنزل پیرزنی شد كه از آنجا بوی نان تازه می رسید .از پیرزن درخواست قرص نانی كرد وپیرزن گفت كه نفرین ادریس چیزی برای ما باقی نگذاشته است ،اما ادریس با اصرار سهم فرزند پیر زن را گرفت وفرزند با مشاهده اینكار از ترس گرسنگی جان داد .مرگ پسر باعث ناراحتی پیرزن شد اما ادریس جان دوباره به آن پسر داد .پس از این واقعه پیر زن به ادریس ایمان آورد واین خبر را به سایر مردم داد ومردم وپادشاه به استقبال او رفته وبه او ایمان آوردند. به دعای ادریس باران سیل آسایی بر آنان نازل شد وآنان را از قحطی نجات داد. قبض روح حضرت ادریس(ع) خداوند بنا به دلایلی به یكی از فرشتگان غضب نموده ودر نتیجه بالهایش را كنده واو را به جزیره ای در دریای سرخ تبعید نموده بود . فرشته نزد ادریس رفته واز او درخواست شفاعت نمود وادریس او را دعا كرد وخداوند فرشته را عفو كرد . فرشته در عوض از ادریس خواست كه از او حاجتی بخواهد وادریس درخواست كرد كه به آسمان چهارم پرواز كند.وقتی ادریس به آسمان چهارم رفت عزرائیل را دید كه با تعجب به او نگاه می كند .ادریس وقتی دلیل تعجب او را پرسید عزرائیل در جواب گفت : خداوند به من دستور داده كه جان تو را درمیان آسمان چهارم وپنجم بگیرم در حالیكه میان این دو آسمان وسایر آسمانها از یكدیگر پانصد سال فاصله است .آنگاه او رادر همانجا قبض روح نمود . Esfandune.irنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 7 مرداد 1395

ﺍﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺎﺩ ﻋﻠﯽ (ﻉ) ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺫﮐﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﺘﻢ ﻧﺎﺩ ﻋﻠﯽ ﮐﺒﯿﺮ ﺁﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﻬﻤﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺶ ﺁﯾﺪ ﻧﺎﺩ ﻋﻠﯽ (ﻉ) ﺭﺍ 7 ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺁﻥ ﻣﻬﻢ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.ﺍﮔﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ، ﺭﻭﺯﯼ 9 ﺑﺎﺭ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﮔﺮﺩﯼ.ﺍﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﺩﺍﯼ ﻗﺮﺽ 15 ﺭﻭﺯ ﻭ ﺭﻭﺯﯼ 22 ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ ﻗﺮﺿﺖ ﺍﺩﺍ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ.ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺷﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﺣﯿﻮﺍﻧﺎﺕ ﻭ ﺟﻦ ﻭ ﺍﻧﺲ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﺎﺷﺪﻭ ﺩﻋﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ: ﺑِﺴﻢِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺍﻟﺮَّﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮَّﺣﯿﻢ. ﻧﺎﺩِ ﻋَﻠﯿﺎً ﻣَﻈﻬَﺮَﺍﻟﻌَﺠﺎﺋِﺐ ﺗَﺠِﺪﻩُ ﻋَﻮَﻧﺎً ﻟَﮏَ ﻓِﯽ ﺍﻟﻨَﻮّﺍﺋِﺐ ﻟﯽ ﺍِﻟﯿَﺎﻟﻠﻬِﺤﺎﺟَﺘﯽ ﻭَﻋَﻠَﯿﻪِ ﻣُﻌَﻮَّﻟﯽ ﮐُﻞَّﻤﺎ ﺍَﻣَﺮﺗَﻬُﻮَﺭَﻣَﯿﺖَ ﻣُﻨﻘَﻀﯽ ﻓﯽ ﻇِﻠﻠّﺎﻟﻠﻬِﻮَﯾُﻀِﻠﻞ ﺍﻟﻠﻬُﻠﯽ ﺍَﺩﻋُﻮﮎَ ﮐُﻞَّ ﻫَﻢٍ ﻭَﻏَﻢًّ ﺳَﯿَﻨﺠَﻠﯽ ﺑِﻌَﻈَﻤَﺘِﮑَﯿﺎﺍﻟﻠﻬُﺒِﻨُﺒُﻮَّﺗِﮏَ ﯾﺎﻣُﺤَﻢَّﺪَ ﺑِﻮَﻻﯾَﺘِﮑَﯿﺎﻋَﻠِﯽُّﯿﺎﻋَﻠِﯽُّﯿﺎﻋَﻠِﯽُّﺎَﺩﺭِﮐﻨﯽ ﺑِﺤﻖِّ ﻟُﻄﻔِﮏَ ﺍﻟﺨَﻔﯽَّﺎﻟﻠﻬِﺎَﮐﺒَﺮُﺍَﻧﺎﻣِﻦ ﺷَﺮِّ ﺍَﻋﺪﺍﺋﮏَ ﺑَﺮﯼﺀٌﺍﻟﻠﻬُﺼَﻤَﺪﯼ ﻣِﻦ ﻋِﻨﺪِﮎَ ﻣَﺪَﺩﯼ ﻭَﻋَﻠَﯿﮏَ ﻣُﻌﺘَﻤِﺪﯼ ﺑِﺤﻖِّﺈِﯾﺎﮎَ ﻧَﻌﺒُﺪُ ﻭَ ﺇَِﯾﺎﮎَ ﻧَﺴﺘَﻌﯿﻦُ ﯾﺎﺍَﺑﺎﻟﻐَﯿﺚِ ﺍَﻏِﺜﻨﯽ ﯾﺎﺍَﺑَﺎﺍﻟَﺤَﺴَﻨَﯿﻨﺎَﺩﺭِﮐﻨﯽ ﯾﺎﺳَﯿﻔَﺎﻟﻠﻬُﺎَﺩﺭِﮐﻨﯽ ﯾﺎﺑﺎﺑَﺎﻟﻠﻬِﺎَﺩﺭِﮐﻨﯽ ﯾﺎﺣُﺞَّﻬَﺎﻟﻠﻬِﺎَﺩﺭِﮐﻨﯽ ﯾﺎ ﻭَﻟِﯽَّﺎﻟﻠﻬِﺎَﺩﺭِﮐﻨﯽ ﺑِﺤَﻖَّ ﻟُﻄﻔِﮑَﺎﻟﺨَﻔﯽَّ ﯾﺎ ﻗَﻬّﺎﺭُﺗَﻘَﻪَّﺮﺕَ ﺑِﺎﻟﻘَﻬﺮِﻭَﺍﻟﻘَﻬﺮ ُﻓﯽ ﻗَﻬﺮِ ﻗَﻬﺮﮎَ ﯾﺎﻗَﻬﺎﺭُﯾﺎﻗﺎﻫِﺮَﺍﻟﻌَﺪُﻭّ ﯾﺎﻭﺍِﻟﯽَ ﺍﻟﻮَﻟِﯽَّ ﯾﺎ ﻣَﻈﻬَﺮَ ﺍﻟﻌَﺠﺎﺋِﺐِ ﯾﺎﻣُﺮﺗَﻀﯽ ﻋَﻠِﯽُّﺮَﻣَﯿﺖَ ﻣِﻦ ﺑَﻐﯽ ﻋَﻠَﯽَّ ﺑِﺴَﻬﻤِﺎﻟﻠﻬِﻮَﺳَﯿﻔِﺎﻟﻠﻬِﺎﻟﻘﺎﺗِﻞِ ﺍُﻓَﻮَّﺽُ ﺍَﻣﺮﯼ ﺍِﻟﯿَﺎﻟﻠﻬِﺎِﻥَّﺎﻟﻠﻬُﺒَﺼَﯿﺮٌ ﺑِﺎﻟﻌَﺒﺎﺩِﻭَﺍِﻟﻬﮑُﻤﺎِﻟﻪٌ ﻭﺍﺣِﺪٌ ﻻﺍِﻟﻪَ ﺍِﻻّ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺮَّﺣﻤﻦُ ﺍﻟﺮَّﺣﯿﻢُ ﺍَﺩﺭِﮐﻨﯽ ﯾﺎﻏﯿﺎﺛَﺎﻟﻤُﺴﺘَﻐﯿﯿَﻦِ ﯾﺎ ﺩَﻟﯿﻞَ ﺍﻟﻤُﺘَﺤﯽِّﺮِﯾﻦَ ﯾﺎﺍَﻣﺎﻥَ ﺍﻟﺨﺎﺋِﻔﯿﻦَ ﯾﺎﻣُﻌﯿﻨَﺎﻟﻤُﺘَﻮَﮐِﻠﯿﻦَ ﯾﺎ ﺭَﺍﺣِﻢَ ﺍﻟﻤَﺴﺎﮐﯿﻦَ ﯾﺎ ﺍِﻟﻪَ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻤَﯿﻦَ ﺑِﺮَﺣﻤَﺘِﮏَ ﻭَﺻَﻞَّﯿﺎﻟﻠﻬُﻌَﻠﯽ ﺳَﯽِّﺪِﻧﺎ ﻣُﺤَﻢَّﺪٍ ﻭَﺍﻟِﻪِ ﺍَﺟﻤَﻌﯿﻦ ﻭَﺍﻟﺤَﻤﺪُﺍﻟﻠﻬِﺮَﺏِّ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻤﯿﻦَ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺎﺩﻋﻠﯽ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﻋﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺻﻔﺎﺕ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﺍﺳﺖ .ﺗﺎ ﯾﺎﺭﯼ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪﻩ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳﺘﻮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﯾﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﺍ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﻫﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻢ.ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺣﻞ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﻭﺷﻦ ﮔﺮﺩﺩﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﯿﺖ ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﻭ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﯾﺖ ﺍﯼ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻻﯾﺖ ﺗﻮ ﺍﯼ ﻋﻠﯽ ﺍﯼ ﻋﻠﯽ ﺍﯼ ﻋﻠﯽ .ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﯾﺎﺏ ﺑﺤﻖ ﻟﻄﻒ ﭘﻨﻬﺎﻧﺖ . ﺍﻟﻠﻪ ﺍﮐﺒﺮ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﺮ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﺑﯿﺰﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻢ .ﺧﺪﺍﯼ ﺑﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺗﻮ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺷﻢ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺍﯾﺎﮎ ﻧﻌﺒﺪ ﻭ ﺍﯾﺎﮎ ﻧﺴﺘﻌﯿﻦ .ﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﮐﻤﮏ ﺍﯼ ﭘﺪﺭ ﺣﺴﻨﯿﻦ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﯾﺎﺑﺎﯼ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﺪﺍ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﺪﺍ , ﺍﯼ ﺣﺠﺖ ﺧﺪﺍ ,ﺍﯼ ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﯾﺎﺏ.ﺑﻪ ﺣﻖ ﻟﻄﻒ ﭘﻨﻬﺎﻧﺖ ﺍﯼ ﻏﺎﻟﺐ ﻭ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ,ﺍﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺍﯼ ﻣﻈﻬﺮ ﺻﻔﺎﺕ ﻋﺠﯿﺒﻪ ﺍﯼ ﻋﻠﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺮﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻇﻠﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﻨﺪﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺍﻭﺭﯼ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻣﯽ ﮐﻨﻢ.ﺑﺪﺭﺳﺘﯽ ﺍﻭ ﺑﺼﯿﺮ ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﺧﺪﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺧﺪﺍﯼ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ .ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﯾﺎﺏ ﺍﯼ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺭﺱ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺍﯼ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯼ ﺳﺮ ﮔﺮﺩﺍﻧﺎﻥ ﺍﯼ ﺍﻣﺎﻥ ﺩﻩ ﺗﺮ ﺳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﯼ ﯾﺎﺭﯼ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﯼ ﺭﺣﻢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻓﻘﺮﺍ ﺍﯼ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺭﺣﻤﺘﺖ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﯾﺎﺏ ﻭ ﺩﺭﻭﺩ ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻭ ﺍﻝ ﺍﻭ ﻭ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺲ.......نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

ﻭ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﻮﺿﻌﻰ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ (ﺹ) ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ،ﻭ ﺿﻌﻨﻰ ﻓﻰ ﺣﺠﺮﻩ ﻭ ﺍﻧﺎ ﻭﻟﻴﺪ،ﻳﻀﻤﻨﻰ ﺍﻟﻰ ﺻﺪﺭﻩ ﻭ ﻳﻜﻨﻔﻨﻰ ﻓﻰ ﻓﺮﺍﺷﻪ... (ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻬـﺨﻄﺒﻪ ﻗﺎﺻﻌﻪ) ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﭘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻮﺩ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﻗﺖ ﻭﺍﻓﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻯ ﻭ ﺑﺎ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺎﺭ ﻣﻴﺂﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﻓﻨﻮﻥ ﺳﻮﺍﺭﻯ ﻭ ﻛﺸﺘﻰ ﻭ ﺗﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺳﻢ ﻋﺮﺏ ﺑﺂﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻴﺪﺍﺩ. ﭼﻮﻥ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﺁﻧﺠﻨﺎﺏ ﺗﺤﺖ ﻛﻔﺎﻟﺖ ﺟﺪ ﺧﻮﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺕ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺯﺍﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻦ ﭘﺮ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻤﻮﺩ. ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﺍﺳﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺒﻰ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﺩﺭﻯ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﻟﺴﻮﺯﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﻮﺕ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻭ ﻣﺘﺄﻟﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﻭ ﻧﻤﺎﺯ ﮔﺰﺍﺭﺩ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻭﻯ ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ. ﭼﻮﻥ ﻧﺒﻰ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﺑﭙﺎﺱ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻳﻬﺎﻯ ﻋﻤﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻨﺤﻮﻯ ﺍﺯﺍﻧﺤﺎﺀ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻮﻇﻴﻔﻪ ﺣﻘﺸﻨﺎﺳﻰ ﻛﻤﻚ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻰ ﺑﻌﻤﻮﻯ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺩﺭ ﺁﻧﻤﻮﻗﻊ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻗﺤﻄﻰ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﺮﺩ ﻋﻴﺎﻟﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻗﺤﻄﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﺒﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺿﺎﻉ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻦ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺑﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺵ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻬﻤﺎﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﻋﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ ﻭﻯ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻭ ﺯﻭﺟﻪ‏ﺍﺵ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﺑﻦ ﺻﺒﺎﻍ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻪ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﺩﺭ ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﻣﻰ‏ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻣﻜﻪ ﻗﺤﻄﻰ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻌﻢ ﺧﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﻴﺎﻟﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺤﺎﻝ ﻭ ﻗﻮﻡ ﻭ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﻚ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺑﻨﺰﺩ ﺍﻭ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻭ ﺑﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﻭﺵ ﺍﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺶ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺳﻬﻞ ﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﻢ،ﻋﺒﺎﺱ ﮔﻔﺖ ﺑﻠﻰ ﺑﺨﺪﺍ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﻛﺮﻳﻢ ﻭﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮔﻔﺖ ﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﻋﻘﻴﻞ ﺭﺍ (ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ ﻋﻘﻴﻞ ﺭﺍ) ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻜﻨﻴﺪ،ﻋﺒﺎﺱ ﺟﻌﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺣﻤﺰﻩ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﻭ ﻧﺒﻰ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ. (1) ﻧﻜﺘﻪ‏ﺍﻯ ﻛﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻭﻻﺩ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺰﺩ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺑﺖ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ‏ﺗﻜﻔﻞ،ﻳﻚ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻗﻮﻯ ﻭ ﺷﺪﻳﺪﻯ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺪﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﮔﻮﺋﻰ ﺫﺭﻩ‏ﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﺑﺨﻮﺭﺷﻴﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻄﺮﻩ‏ﺍﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎ ﻣﺤﻮ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻰ ﻛﻪ ﺭﺳﻮﻝ ﮔﺮﺍﻣﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻣﻴﻞ ﻭﺍﻓﺮ ﻭ ﻛﻤﺎﻝ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ﺯﻳﺮﺍ. ﻋﻠﻰ ﺭﺍ ﻗﺪﺭ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺑﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﮔﻬﺮ ﺯﺭﮔﺮ ﺷﻨﺎﺳﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺑﻰ ﻭ ﻣﻌﻠﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻛﻪ ﺁﻳﻪ ﻋﻠﻤﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻮﻯ (2) ﺩﺭ ﺷﺄﻥ ﺍﻭ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺑﻮﺑﻰ (ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﺍﺩﺑﻨﻰ ﺭﺑﻰ ﻓﺎﺣﺴﻦ ﺗﺄﺩﻳﺒﻰ) ﺗﺄﺩﻳﺐ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻭ ﻣﺘﻌﻠﻤﻰ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﺳﺮ ﮔﺮﻡ ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ ﺍﻟﻔﺖ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻰ ﻧﻈﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺤﻜﻢ ﺁﻥ ﺑﻬﻴﭽﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﻴﺨﺘﻦ ﻧﺒﻮﺩ. ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺳﺎﻳﻪ ﺻﻔﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﻴﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺗﺄﺩﻳﺐ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺌﻮﻥ ﭘﻴﺮﻭ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﻣﺪﺗﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺳﻜﻨﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﺮﺍ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺁﺩﻣﻰ ﺑﭽﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻗﺘﻀﺎﻯ ﺳﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﻤﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ،ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻼﺯﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﻳﻬﺎﻯ ﻛﻮﺩﻛﺎﻧﻪ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻋﻤﺎﻟﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﻣﻴﺠﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﺩﺭ ﻓﻜﺮ ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻳﻚ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪﺍﺋﻰ ﺑﻮﺩ. ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﺎ ﺳﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺗﺤﺖ ﻛﻔﺎﻟﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﺵ ﻣﺮﺍﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻰ ﻇﺎﻫﺮﻯ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ‏ﺳﭙﺮﻯ ﻣﻴﺸﺪ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﻧﻴﺰ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ‏ﻫﺎﻯ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻭﺍﻳﺎﻯ ﻗﻠﺒﺶ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻴﺴﺎﺧﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ ﻣﻠﻜﺎﺕ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻴﺪﺍﺩ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﻭ ﺍﻳﺎﻡ ﻃﻔﻮﻟﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺩﻩ ﺳﺎﻟﮕﻰ (ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ) ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻋﻮﺕ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻋﻤﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﻯ ﻭ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 7 مرداد 1395

تو کی می آیی مهدی ای چشمه ولایت دنیا تو را میخواهد ای تشنه وصالت تو کی می آیی مهدی دنیا پر از سیاه است گر وصل تو اندک شد بنگر به عاشقانت . . .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

ﺑﻨﺎ ﺑﻮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺧﻴﻦ ﻭﻻﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌﻪ 13 ﺭﺟﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﻰ‏ﺍﻡ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻞ (1) ﺑﻄﺮﺯ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﺑﻴﺴﺎﺑﻘﻪ‏ﺍﻯ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﻌﺒﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺖ،ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺣﺠﺔ ﺍﻻﺳﻼﻡ ﻧﻴﺮ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻛﻌﺒﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻪ ﺗﺴﺖ‏ ﺑﻄﺤﺎ ﺻﺪﻑ ﮔﻮﻫﺮ ﻳﻜﺪﺍﻧﻪ ﺗﺴﺖ‏ ﮔﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮ ﺑﻜﻌﺒﻪ ﺁﻣﺪ ﭼﻪ ﻋﺠﺐ‏ ﺍﻯ ﻧﺠﻞ ﺧﻠﻴﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺴﺖ ﭘﺪﺭ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎﻑ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺴﺐ ﺍﺳﺖ (2) ﺍﻣﺎ ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﻻﺩﺕ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺴﺎﺩﮔﻰ ﻭ ﺑﻄﻮﺭ ﻋﺎﺩﻯ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺗﻮﺃﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻴﻜﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺪﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﺿﻊ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺎ ﺑﺎﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻐﺮﻕ ﺩﺭ ﻧﻮﺭ ﺍﻟﻬﻰ ﻣﻴﺪﻳﺪ ﻭ ﮔﻮﺋﻰ ﺍﺯ ﻣﻠﻜﻮﺕ ﺍﻋﻠﻰ ﺑﻮﻯ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﻟﻴﺪ ﻓﺮﻕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﻴﺦ ﺻﺪﻭﻕ ﻭ ﻓﺘﺎﻝ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﻌﻨﺐ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ‏ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺯ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻯ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﺍﺳﺪ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻭ ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﺨﺎﺽ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻣﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺧﺪﺍﻳﺎ ﻣﻦ ﺑﺘﻮ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺭﺳﻮﻻﻥ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ‏ﺍﻧﺪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺳﺨﻦ ﺟﺪﻡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺧﻠﻴﻞ ﺭﺍ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﻭ ﺍﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻋﺘﻴﻖ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺤﻖ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺤﻖ ﻣﻮﻟﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﻻﺩﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺁﺳﺎﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥ ، ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻗﻌﻨﺐ ﮔﻮﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮﺩﺩﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ(ﻣﺴﺘﺠﺎﺭ) ﺷﻜﺎﻓﺖ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺪﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻬﻢ ﺑﺮ ﺁﻣﺪ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻗﻔﻞ ﺩﺭﺏ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﻧﺸﺪ ﻟﺬﺍ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﺮ ﺧﺪﺍﻯ ﻋﺰ ﻭ ﺟﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﻯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﻬﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﺩﺍﺭﻡ ﺯﻳﺮﺍ ﺁﺳﻴﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎﻧﻰ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪﺍ ﺟﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﻯ ﻧﺎﭼﺎﺭﻯ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﻳﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻧﺨﻞ ﺧﺸﻚ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺟﻨﺒﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﺮﻣﺎﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﭼﻴﺪ ﻭ ﺧﻮﺭﺩ(ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﺩ ﻣﺨﺎﺽ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺪﺍ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻮ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻋﺒﺎﺩﺗﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ) ﻭ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺪﺍ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﻮﻩ‏ﻫﺎﻯ ﺑﻬﺸﺘﻰ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻳﻢ ﻫﺎﺗﻔﻰ ﻧﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﺍﻯ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺑﺎﺩﺏ ﺧﻮﺩ ﺗﺄﺩﻳﺒﺶ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻐﺎﻣﺾ ﻋﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮﺩﺍﻧﻴﺪﻡ ﻭ ﺍﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻜﻨﺪ ﻭ ﺍﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ‏ﺍﻡ ﺍﺫﺍﻥ ﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﻣﺮﺍ ﺗﻘﺪﻳﺲ ﻭ ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺮ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻭﺍﻯ ﺑﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻴﺶ ﻛﻨﺪ. (3) ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻭﻻﺩﺕ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ ﻛﻌﺒﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺣﺪﻯ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺸﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺪﺍﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺍﺑﻦ ﺻﺒﺎﻍ ﻣﺎﻟﻜﻰ ﺩﺭ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻪ ﮔﻮﻳﺪ: ﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﺣﺪ ﺳﻮﺍﻩ ﻭ ﻫﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺧﺼﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺍﺟﻼﻻ ﻟﻪ ﻭ ﺍﻋﻼﺀ ﻟﻤﺮﺗﺒﺘﻪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍ ﻟﺘﻜﺮﻣﺘﻪ. (4) ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺍﺣﺪﻯ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻌﺒﻪ ﻭﻻﺩﺕ ﻧﻴﺎﻓﺖ ﻣﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﻭﺍﻳﻦ ﻓﻀﻴﻠﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺗﺠﻠﻴﻞ ﻭ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ ﺑﺤﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺟﻪ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺑﻌﻠﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻃﻔﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺴﻴﻨﻪ ﺧﻮﺩ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺴﻮﻯ ﺍﺑﻄﺢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎﻩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩ. ﻳﺎ ﺭﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺴﻖ ﺍﻟﺪﺟﻰ‏ ﻭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﺒﺘﻠﺞ ﺍﻟﻤﻀﻰ‏ﺀ ﺑﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﻚ ﺍﻟﻤﻘﻀﻰ‏ ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻯ ﻓﻰ ﺍﺳﻢ ﺫﺍ ﺍﻟﺼﺒﻰ (5) ﻫﺎﺗﻔﻰ ﻧﺪﺍ ﻛﺮﺩ: ﺧﺼﺼﺘﻤﺎ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺰﻛﻰ‏ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺐ ﺍﻟﺮﺿﻰ‏ ﻓﺎﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻣﺦ ﻋﻠﻰ‏ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻰ (6) ﻋﻠﻤﺎﻯ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ‏ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻨﺠﻰ ﺷﺎﻓﻌﻰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﻔﻆ ﻭ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﺪﺍﺋﻰ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﻴﺖ ﺭﺍ ﮔﻔﺖ. ﻳﺎ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ‏ ﺧﺼﺼﺘﻢ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﺰﻛﻰ‏ ﺍﻥ ﺍﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﺷﺎﻣﺦ ﺍﻟﻌﻠﻰ‏ ﻋﻠﻰ ﺍﺷﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻰ (7) ﻭ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﺍﺳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺿﻊ ﺣﻤﻞ(ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺪﺍﻯ ﻏﻴﺒﻰ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ) ﻧﺎﻡ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﺣﻴﺪﺭ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻗﻨﺪﺍﻕ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺪﺍﺩ ﮔﻔﺖ ﺧﺬﻩ ﻓﺎﻧﻪ ﺣﻴﺪﺭﺓ ﻭ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺩﺭ ﻏﺰﻭﻩ ﺧﻴﺒﺮ ﺑﻤﺮﺣﺐ ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻳﻬﻮﺩ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺍﻧﺎ ﺍﻟﺬﻯ ﺳﻤﺘﻨﻰ ﺍﻣﻰ ﺣﻴﺪﺭﺓ ﺿﺮﻏﺎﻡ ﺍﺟﺎﻡ ﻭ ﻟﻴﺚ ﻗﺴﻮﺭﺓ (8) ﻭ ﭼﻮﻥ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺎﻡ ﺣﻴﺪﺭ ﺟﺰﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺏ ﺑﺮ ﺍﻭ ﺍﻃﻼﻕ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻟﻘﺎﺏ ﻣﺸﻬﻮﺭﺵ ﺣﻴﺪﺭ ﻭ ﺍﺳﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻭ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻭ ﺍﺧﻮ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻨﻴﻪ ﺁﻧﺠﻨﺎﺏ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺏ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﺍ ﭘﺮﺳﺘﻰ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻭ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻳﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﺍﺳﺘﻐﺎﺛﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ‏ﺍﻧﺪ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻨﺖ ﺍﺳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻤﺪﻳﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻓﺎﺗﺶ ﻧﺒﻰ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻔﻦ ﺍﻭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺠﻨﺎﺯﻩ‏ﺍﺵ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺒﺮ ﺍﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻭﻯ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺒﺮ ﺁﺳﻮﺩﻩ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻧﻤﻮﺩ. (9) ﻭ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻌﺜﺖ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﺪﻭ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺷﻴﺦ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮﺩ ﻟﺬﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺨﻔﻰ ﻣﻴﻨﻤﻮﺩ،ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻟﻰ ﺻﺪﻭﻕ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻯ ﺑﺎﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﮔﻔﺖ ﺍﻯ ﻋﻤﻮ ﺯﺍﺩﻩ ﺭﺳﻮﻟﺨﺪﺍ ﻣﺮﺍ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ؟ﮔﻔﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﮕﻔﺖ: ﻭ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻮﺍ ﺍﻥ ﺍﺑﻨﻨﺎ ﻻ ﻣﻜﺬﺏ‏ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻭ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻻ ﺑﺎﻃﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ(ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ) ﻧﺰﺩ ﻣﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺑﺴﺨﻨﺎﻥ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﺜﻞ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻛﻬﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﺨﻔﻰ ﻧﮕﻬﻤﻴﺪﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﺸﺮﻙ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﻭ ﺛﻮﺍﺏ ﺑﺂﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩ،ﺣﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻣﺜﻞ‏ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﺜﻞ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻛﻬﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻣﺸﺮﻙ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ (ﻳﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻘﻴﻪ) ﺑﺂﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩ. (10) ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﻣﺪﺡ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﻭﻯ ﺍﺯ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻫﻮﻳﺪﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺧﻄﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﻮﻳﺪ: ﻭ ﺩﻋﻮﺗﻨﻰ ﻭ ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻧﻚ ﻧﺎﺻﺤﻰ‏ ﻭ ﻟﻘﺪ ﺻﺪﻗﺖ ﻭ ﻛﻨﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻣﻴﻨﺎ ﻭ ﺫﻛﺮﺕ ﺩﻳﻨﺎ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺍﻧﻪ‏ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺔ ﺩﻳﻨﺎ (11) ﺑﺤﻀﺮﺕ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ(ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ) ﮔﻤﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﮕﻔﺖ: ﺃﻟﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﺍﻧﺎ ﻭﺟﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻧﺒﻴﺎ ﻛﻤﻮﺳﻰ ﺧﻂ ﻓﻰ ﺍﻭﻝ ﺍﻟﻜﺘﺐ (12) ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻠﺨﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﮔﻮﻳﺪ: ﻭ ﺣﺎﻣﻰ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻭ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻭ ﻣﺤﺒﻪ ﺍﺷﺪ ﺣﺒﺎ ﻭ ﻛﻔﻴﻠﻪ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺑﻨﺒﻮﺗﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺸﺪ ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻗﺒﻪ ﺍﺑﻴﺎﺗﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭ ﺷﻴﺦ ﻗﺮﻳﺶ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ. (13) ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻛﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻮﺩ ﺣﺎﻣﻰ ﻭ ﻛﻤﻚ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻛﻔﻴﻞ ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻭ ﻣﺮﺑﻰ ﺁﻧﺤﻀﺮﺕ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻨﺒﻮﺗﺶ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﺶ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻭ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.(ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻛﺘﺐ ﺩﻳﻨﻰ‏ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻣﺆﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮﺷﺘﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ) . ﺑﺎﺭﻯ ﻭﻻﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺭﻭﻥ ﻛﻌﺒﻪ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺑﻨﻰ ﻫﺎﺷﻢ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻩ ﺗﺎﺯﻩ‏ﺍﻯ ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻭ ﺷﻌﺮﺍﻯ ﻋﺮﺏ ﻭ ﻋﺠﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻤﻮﺭﺩ ﺍﺷﻌﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺳﺮﻭﺩﻩ‏ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﭽﻨﺪ ﺑﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺮﻯ ﺫﻳﻼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ. ﻭﻟﺪﺗﻪ ﻓﻰ ﺣﺮﻡ ﺍﻻﻟﻪ ﺍﻣﻪ‏ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺣﻴﺚ ﻓﻨﺎﺋﻪ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻃﺎﺑﺖ ﻭ ﻃﺎﺏ ﻭﻟﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪ ﻓﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻏﺎﺑﺖ ﻧﺤﻮﺱ ﻧﺠﻮﻣﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻤﺮ ﺍﻟﻤﻨﻴﺮ ﺍﻻﺳﻌﺪ ﻣﺎ ﻟﻒ ﻓﻰ ﺧﺮﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺑﻞ ﻣﺜﻠﻪ‏ ﺍﻻ ﺍﺑﻦ ﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻰ ﻣﺤﻤﺪ (14) ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺮﻡ ﺧﺪﺍ ﺯﺍﺋﻴﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺖ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ. ﺁﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﻮﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﻯ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺑﺒﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﺍﻭ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺕ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺷﺒﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ‏ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺤﻮﺳﺶ ﻧﺎﭘﻴﺪﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻌﻴﺪﺗﺮﻳﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﻬﻤﺮﺍﻩ ﻣﺎﻩ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﻗﺎﺑﻠﻪ‏ﻫﺎﻯ(ﺩﻧﻴﺎ) ﻫﻴﭻ ﻣﻮﻟﻮﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﭙﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻩ‏ﺍﻧﺪ(ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻮﻟﻮﺩﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻭ ﺑﺪﻧﻴﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ) ﺑﺠﺰ ﭘﺴﺮ ﺁﻣﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺁﻟﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ. ﭘﻰ‏ﻧﻮﺷﺘﻬﺎ: (1) ﺣﺒﺸﻰ‏ﻫﺎﻯ ﻓﻴﻞ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﺻﺤﺎﺏ ﻓﻴﻞ ﺳﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﺻﺤﺎﺏ ﻓﻴﻞ ﻣﺸﻬﻮﺭﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﺑﺮﻫﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻌﺒﻪ ﺑﻤﻜﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻼﻙ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺍﺑﺮﻫﻪ ﻧﻴﺰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻬﻼﻛﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: (ﺃﻟﻢ ﺗﺮ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻞ ﺭﺑﻚ ﺑﺎﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻴﻞ؟) ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺣﺠﺎﺯ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺷﻤﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﻣﺶ ﺭﺍ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻭﻻﺩﺕ ﻧﺒﻰ ﺍﻛﺮﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻧﺴﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ 71 ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻮﺍﻗﻌﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 18 ﻫﺠﺮﻯ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻛﻪ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﺳﺎﻝ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﻫﻨﻤﺎﺋﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﻴﺮ ﺍﺯ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻔﻴﻞ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺠﺮﺕ ﻧﺒﻮﻯ ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. (2) ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﻻﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺳﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺎﻟﺐ،ﻋﻘﻴﻞ،ﺟﻌﻔﺮ. (3) ﺍﻣﺎﻟﻰ ﺻﺪﻭﻕ ﻣﺠﻠﺲ 27 ﺣﺪﻳﺚ 9ـﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻴﻦ ﺟﻠﺪ 1 ﺹ 76ـﺒﺤﺎﺭ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﺟﻠﺪ 35 ﺹ 8ـﻜﺸﻒ ﺍﻟﻐﻤﻪ ﺹ .19 (4) ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﻪ ﺹ .14 (5) ﺍﻯ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﺐ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺭ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺣﻜﻢ ﻣﻘﻀﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ. (6) ﺷﻤﺎ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ (ﺍﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻭ ﻓﺎﻃﻤﻪ) ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻴﺪ ﺑﻔﺮﺯﻧﺪ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻭ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﭘﺲ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. (7) ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﺑﺎﺏ 56 ﺹ 255ـﻜﻔﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺹ .406 (8) ﻣﻦ ﺁﻧﻜﺴﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺍ ﺣﻴﺪﺭ ﻧﻬﺎﺩ،ﺷﻴﺮ ﺑﻴﺸﻪ‏ﺍﻡ ﭼﻨﺎﻥ ﺷﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺯﻭﺭﻣﻨﺪ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﺍﻓﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ. (9) ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﺭﻯـﺎﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻰ ﺟﻠﺪ 2 ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺗﺎﺭﻳﺨـﺎﻣﺎﻟﻰ ﺻﺪﻭﻕ ﻣﺠﻠﺲ 51 ﺣﺪﻳﺚ .14 (10) ﺍﻣﺎﻟﻰ ﺻﺪﻭﻕ ﻣﺠﻠﺲ 89 ﺣﺪﻳﺚ 12 ﻭ 13ـﺮﻭﺿﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻴﻦ ﺟﻠﺪ 1 ﺹ 139 (11) ﺑﺤﺎﺭ ﺍﻻﻧﻮﺍﺭ ﺟﻠﺪ 35 ﺹ 124ـﻤﺮﺍ(ﺑﺪﻳﻦ ﺧﻮﺩ) ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩﻯ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺗﻮ ﺧﻴﺮ ﺧﻮﺍﻩ ﻣﻨﻰ ﻭ ﺗﻮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺭﺍﺳﺘﮕﻮ ﻭ ﺍﻣﻴﻦ ﺑﻮﺩﻯ ﻭ ﺩﻳﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﻤﺮﺩﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺍﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. (12) ﺍﺻﻮﻝ ﻛﺎﻓﻰ ﺟﻠﺪ 2 ﺑﺎﺏ ﺍﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨـﺂﻳﺎ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ(ﺹ) ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮﻯ ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. (13) ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﺑﺎﺏ 52 ﺹ .152 (14) ﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻮﺍﻋﻈﻴﻦ ﺟﻠﺪ 1 ﺹ .81نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
برای تشخیص اصل و طبیعی بودن عسل روش‌های زیادی از سوی افراد به کار می‌رود اما یکی از ساده‌ترین راه‌ها که معمولا بخوبی جواب می‌دهد، روشی است که ما به شما معرفی می کنیم.


این روش ریختن مقداری از آن در یک لیوان آب سرد است که چگونگی تشخیص آن از این راه در ادامه مطللب توضیح داده شده است.

برای شناخت عسل خوب مقداری از آن را درون یک لیوان آب سرد بریزید. اگر رشتهٔ عسل در آب حل نشد و ته لیوان روی هم انباشه شد عسل اصل است اما اگر در حین ریختن عسل در آب یا پس از آن رشتهٔ عسل حل شد و ذراتی در اطراف آن پدید آمد، عسل یادشده ناخالصی دارد و هر قدر این ذرات و حل شدگی بیشتر بود می‌توان دانست که میزان تقلبی بودنش بیشتر است.مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران  با بیان اینکه عسل‌هایی که به قیمت 17 تا 18 هزار تومان به فروش می‌رسند عسل طبیعی نیستند، گفت: در کشور ما سه نوع عسل وجود دارد، نوع اول عسل‌های طبیعی و نوع دوم عسل‌های تغذیه‌ای هستند که در تولید نوع دوم به زنبور مخلوط آب و شکر خورانده می‌شود و در این حالت ممکن است زنبورداران حتی تا 80 کیلوگرم نیز از یک کندو عسل برداشت کنند.


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

نید. ۲ - هر چیزی را ازهر جایی کپی نکنید. ۳ - لطفا از شدت آزادی بیانی که در گروه‌های مجازی وجود دارد، ذوق‌زده نشوید! شاید مسیر را گم کرده باشید و به بیراهه بروید. ۴ - اول از همه، اهداف گروه‌تان را مشخص کنید. ۵ - هر کسی را به هر گروهی اضافه نکنید. ۶ - حجم خبرهایی را که به اشتراک می‌گذارید خودآگاهانه و با وسواس کنترل کنید! ۷ - گاهی تماشاگر باشید. ۸ - واکنش سریع نشان ندهید. ۹ - همیشه حواس‌تان باشد که چه پست می‌کنید. ۱۰ - مطالب متناسب با مخاطب پست کنید. ۱۱ - گاهی وقتها می توانید با كم یا زیاد كردن کلمات یا جملات، پیام قبلی را اصلاح و یا تكمیل نمایید. ۱۲- هوشیارانه عمل كنید چون شاید در آینده، از أثرات منفی این پیامها، در شرایطی علیه خودتان یا خانواده تان استفاده شود! ۱۳ - دقت کنید که إشاعه دهنده مسائل غیر اخلاقی نباشیم ۱۴ - آبروی دیگران، بازیچه شما و أبزاری برای سرگرمی دوستانتان نیست! ۱۵ - در به إشتراک گذاشتن فایلها و عکسها، کمی دورأندیش باشید! شاید قربانی بعدی شما باشید. ۱۶ - در هر شرایطی که قراردارید، ترویج دهنده أفکاری سازنده و سالم باشید. ۱۷ - اگر شما را در گروهی عضو كردند و شما هیچ كس را نمی شناسید و یا از هدف گروه بی اطلاعید، سریعأ أز آن خارج شوید. ۱۸ - پیامی كه قبول ندارید به دیگران إرسال نكنید! ۱۹ - توجه كنید كه امروزه یكی از راههای شناخت شخصیت شما همین شبكه های اجتماعی است. ۲۰ - در إنتقاد أز دیگران إنصاف را رعایت کنید. ۲۱ - در مبارزه با نظرات و عملکرد دیگران أز جاده انسانیت خارج نشوید. ۲۲ - همیشه خداوند را حاضر و ناظر بر أعمال خود بدانید. ۲۳ - أز دین إستفاده أبزاری نکنید. ۲۴ - خرافه پرستی را ترویج نکنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

گرچه در ظاهر بود وصل دل ودلبر محال لیک من منتظر پادر میانی تو هستم یا رضا (ع) امام رضا جانم ابروم داره میره ها...نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
حضرت عبدالعظیم حسنی
Shah Abdol Azim shrine.jpg
گنبد آرامگاه عبدالعظیم
نامحضرت عبدالعظیم حسنی
کنیهابوالقاسم
زادروزروز پنج شنبه چهارم ماه ربیع الآخر سال ۱۷۳ هجری قمری، برابر با ۲۵ تیر ماه ۱۵۸ یزدگردی، در زمان هارون الرشید
زادگاهمدینه
درگذشتروز جمعه پانزدهم شوّال سال ۲۵۲ هجری قمری، برابر با سیزدهم مهر ماه سال ۲۳۵ یزدگردی، در زمان المعتزّ بالله عبّاسی
پدرعبدالله
مادرفاطمه
طول عمر۷۹ سال و شش ماه و یازده روز قمری


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
دوشنبه 28 تیر 1395

قال رسول الله :و اشجع الناس من غلب هواهُ و اکثر الناس قیمته اکثرهم علما و اق الناس قیمته اقلهم علما. .....و شجاع ترین مردم کسی هست که بر نفسش غلبه کند و با ارزشترین مردم کسیست که علمش زیاد است و کم ارزشترین مردم کسیست که علمش کم استنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

اخبار لحظه به لحظه از کودتا در ترکیه تاریخ انتشار: 95/04/26 1:46 آخرین خبر/ نخست‌وزیر ترکیه بامداد شنبه از کودتای نظامی در این کشور خبر داد. پس از تایید کودتا اردوغان از مردم خواست به خیابان ها بریزند.کودتاگران در ترکیه با پخش اطلاعیه‌ای از شبکه ملی این کشور اعلام پیروزی کردند. ارتش ترکیه قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده و اعلام کرده است از این به بعد با قانون اساسی جدید ترکیه اداره می‌شود. آخرین اخبار لحظه ای از ترکیه: 04:27/ تسنیم/ مردم ترکیه استادیوهای تلویزیون دولتی این کشور را پس گرفتند و در مقابل دوربین ها علیه کودتاگران شعار می‌دهند. هواپیماهای کودتاچیان بار دیگر ساختمان پارلمان را بمباران کردند. هواپیمای بمباران کننده دقایقی پیش سرنگون شد. رئیس ستادکل ارتش که توسط کودتاچیان به گروگان گرفته شده بود با عملیات هوایی نیروهای ضدکودتای ارتش و نیروهای امنیتی آزاد شد. علیرغم حمله شدید به پارلمان ترکیه، نمایندگان هنوز حاضر به ترک مجلس نشده‌اند. جلسه علنی ادامه دارد. سخنگوی اطلاعات ترکیه: این کودتا فقط از سوی نیروهای هوایی و نیروهای ژاندارمری برنامه‌ریزی شده است و با توجه به عدم همراهی نیروی زمینی شکست خواهد خورد. نیروهای کودتاگر به روی مردم تجمع‌کننده در اطراف شهرداری استانبول آتش گشودند. تعداد قابل توجهی از مردم کشته شدند. 04:17/ فارس/ بعد از پس گرفتن تلویزیون دولتی و فرودگاه آتاتورک توسط مردم و نیروهای حامی اروغان، روند تحولات به سمت شکست کودتا پیش می‌رود. صدها نفر از مردم با شعارهای ضد کودتا وارد فرودگاه آتاتورک شدند.جان کری وزیر خارجه آمریکا به همتای خود در ترکیه اطلاع داد که آمریکا به صورت مطلق از دولت غیرنظامی و منتخب و دموکراتیک در ترکیه حمایت می کند. 04:15/ فرانس پرس خبر انفجار در محل پارلمان ترکیه را تایید کرد 04:14/ خبرگزاری صداوسیما/ شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: فرمانده نیروهای ژاندارمری ترکیه به کودتاچیان پیوست. 04:13/ تسنیم/ عارف چتین رئیس ژاندارمری ترکیه: در تمام بخشهای کشور طرح کودتا تحت نظر گرفته شده و عملاً با شکست مواجه شده است. 04/09/ شبکه خبر/ دو انفجار بسیار بسیار مهیب و پشت سر هم در آنکارا نزدیک سازمان اطلاعات و پارلمان/ خبرگزاری رسمی ترکیه اعلام کرد پارلمان ترکیه منفجر شد / خبرنگار شبکه خبر گفت در محل انفجار حداقل هفت الی هشت هزار نفر طرفدار اردوغان حضور داشته اند/ هلی کوپترها مردم را هدف قرار دادند در محل پارلمان 04:07/ تسنیم/ نخست‌وزیر ترکیه اعلام کرد که اردوغان به عنوان فرمانده کل قوا در ترکیه هرگونه پرواز در آسمان آنکارا را غیرمجاز اعلام کرد. 04:05/ تسنیم/ پارلمان ترکیه به توپ بسته شد و شعله‌های آتش و دود پارلمان را فراگرفته است. 04:00/ شبکه خبر/ الجزیره به نقل از مشاور نخست وزیر ترکیه : کودتا شکست خورده است 04:00/ شبکه خبر/ شرایط در ترکیه آرام تر شده است/ صدای تیراندازی همچنان شنیده می شود 04:00/ نسیم/ پرواز HH6371 متعلق به هواپیمایی تابان به مقصد استانبول ترکیه، به سمت ایران برگشت 04:00/ خبرنگاران تسنیم در ترکیه گزارش می‌دهند که در آخرین وضعیت، تا این لحظه کودتاگران در آنکارا موفق به کنترل مراکز رسمی شده‌اند با این حال مردم در استانبول همچنان مقاومت می‌کنند. 03:59/ تسنیم/ واکنش سخنگوی صدراعظم آلمان: چهارچوب های دموکراسی در ترکیه باید محترم شمرده شده و همه اقدامات برای حفظ جان انسان ها انجام شود. 03:58/ اقتصادنیوز/ نخست وزیر ترکیه : فرماندهی ارتش به همه سربازان دستور داده به پادگان برگردند. 03:57/ تسنیم/ کودتاچیان در آنکارا سعی دارند با تصرف منطقه گول‌باشی که مدیریت ماهواره "ترک‌ست" در آن منطقه قرار دارد، امکان پخش شبکه‌های خصوصی ماهواره‌ای که اردوغان و طرفدرانش از آن کمک می‌گیرند را قطع کند. 03:54/خبرگزاری صداوسیما/ شبکه تلویزیونی المیادین گزارش داد: کرملین اعلام کرد در صورت درخواست پناهندگی اردوغان، تنها ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه می تواند در این مورد اظهار نظر کند. 03:53/ خبرگزاری صداوسیما/ به گزارش خبرگزاری رویترز، کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با جان کری وزیر امور خارجه این کشور درباره حوادث ترکیه تلفنی گفتگو کرد و دو طرف توافق کردند همه طرف ها در ترکیه باید از دولت منتخب این کشور حمایت کنند.شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: همه طرف ها در ترکیه باید تلاش کنند تا خونی ریخته نشود. 03:40/ تسنیم/ اوباما طی پیامی اعلام کرد از دولت دموکراتیک و مردمی ترکیه حمایت خواهد کرد. 03:38/ رویترز/ سرکرده کودتاچیان تسلیم شد 03:37/ آناتولی ترکیه: 17 لیس در درگیری های امشب تا کنون کشته شده اند 03:36/ نسیم/ اردوغان: من نیز امشب در میان مردم خواهم بود. الان در استانبول هستم 03:35/ رویترز/ یک فروند هلی کوپتر کودتاچیان با شلیک جنگنده های طرفدار اردوغان در آنکارا سرنگون شد 03:31/ شبکه خبر/ فتاحی معاون فرودگاهی فرودگاه امام خمینی اعلام کرد کلیه پروازها به سمت ترکیه فعلا تا فردا ساعت 9 صبحلغو شده است. اخبار شبکه های مجازی مردود هست تنها مرجع رسمی روابط عمومی فرودگاه امام خمینی می باشد و کلیه پروازهابه سایر کشورهای دیگر در حال انجام است. 03:26/ خبرگزاری صداوسیما/ به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر، احمد داود اوغلو نخست وزیر پیشین ترکیه در واکنش به کودتا در این کشور گفت:« امروز روز فریاد مردم در شهرهای ترکیه است.»به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مباشر،‌رئیس حزب جمهوری خلق، بزرگ ترین حزب مخالف در ترکیه، اظهار داشت:« ترکیه از کودتاها رنج برده است و ما از دموکراسی حمایت می کنیم.» 03:25/ تسنیم/ اداره دیانت ترکیه به مساجد دستور داده تا صبح در اعتراض به کودتا از مناره‌ها اذان پخش کند. در استانبول و شهرهای بزرگ پلیس و نیروهای امنیتی، نیروهای مشکوک به کودتا در ارتش را دستگیر می‌کنند.فرمانده سابق اطلاعات ارتش ترکیه هم طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ارتش مخالف کودتاست و در مقابل کودتاگران ایستادگی خواهد شد. 03:21 / شبکه خبر/ هم اکنون تیراندازی به سمت مردم توسط ارتش در خیابان های آنکارا مردم بر روی زمین دراز کشیده اند 03:21/ تسنیم/ اردوغان در مارماریس ترکیه با رسانه ها صحبت کرد 03:18/ تسنیم/ نظامیان با تیراندازی هوایی تلاش می‌کنند معترضان در استانبول به کودتا را پراکنده کنند. در منطقه بایرام پاشا نیز هر لحظه بر شدت درگیری‌ها بین کودتاگران و نیروهای پلیس افزوده می‌شود؛ هر دو طرف از یکدیگر گروگان گرفته‌اند. 03:17/ العربیه/ فرمانده نیروی دریایی ارتش ترکیه : از کودتا حمایت نمی‌کنیم 03:16/ فارس/ کودتاگران در نزدیکی پل «بوسپوروس» هم به سمت معترضان آتش گشوده‌اند. 03:15/ ایرنا/وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت کشورمان از گردشگران ایرانی در ترکیه خواستند که محل اقامتشان را ترک نکنند و به محل های پر رفت و آمد و یا به نمایندگی های سایر کشورها مراجعه نکنند. 03:13/ خبرگزاری صداوسیما/ به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان اعلام کردند صدای دو انفجار مهیب در مرکز آنکارا، پایتخت ترکیه، شنیده شد.مجری شبکه خبری سی ان ان هم گفت در فاصله سه ساعت پس از آغاز کودتای نظامی هیچ بیانیه ای از سوی دولت آمریکا یا مسئولان ناتو که ترکیه در آن عضویت دارد منتشر نشده این درحالی است که هرگونه پیام حمایت آنها می تواند برای اردوغان نخست وزیر ترکیه بسیار مهم باشد.به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی نیروی هوایی ارتش آمریکا روز جمعه گفت نیروی هوایی از کودتا در ترکیه مطلع شده است و اقدامات لازم را به منظور تضمین امنیت پرسنل خود در پایگاه هوایی اینجرلیک ترکیه انجام خواهد داد. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد: نخست وزیر ترکیه اعلام کرد کودتاچیان در برخی از شهرها اسلحه و مهمات زیادی به دست آورده اند. 03:06/ شبکه خبر/ گزارش مستقیم خبرنگار صداوسیما از حرکت مردم به سمت پارلمان/ دوانفجار آنکارا را لرزانده طی بیست دقیقه/ محل انفجارها نشخص نیست/ تانکها و نفربرهای که در حال حرکت به سمت پارلمان مورد حمله مردم با سنگ قرار گرفت مثل سرزمین های اشغالی /هیچ ماشینی در انکارا نیست/ مردم بر خلاف منع رفت و آمد در خیابان ها هستند/ صدای شلیک گلوله شنیده می شود/ امشب 5 انفجار در انکارا به وقوع پیوست که یکی را می دانیم انتخاری بوده است 03:05/ فارس/ سانا: ارتش ترکیه اعلام کرد که در اسرع وقت قانون اساسی اماده خواهد شد. تانک‌ها اقدام به تیراندازی در حوالی ساختمان پارلمان ترکیه کرده‌اند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با هیات نمایندگی اتحادیه در آنکارا خواستار احترام به نهادهای قانونی شد. 03:03/ خبرگزاری صداوسیما/ به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع نزدیک به دولت ترکیه اعلام کرد نیروهای وفادار به دولت هنوز هم دست بالا را نسبت به کودتاچیان دارند.روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا در صفحه خود در توئیتر اعلام کرد: ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا، به پائین ترین حد از ماه ژانویه تا کنون رسیده است.به گزارش شبکه خبری یورونیوز،خودروها به طور آرام در حال حرکت به سمت فرودگاه هستند.ژ 03:00/ نسیم/ برخی منابع خبری گزارش دادند: آلمان درخواست پناهندگی اردوغان را رد کرد . اردوغان هنوز در ترکیه است. 02:59/ نسیم/ رسانه‌های سعودی به نقل از فتح‌الله گولن نوشته‌اند که او کودتا را محکوم کرده و خواستار بازگشت آرامش به کشور شده است. 02:55/ فارس/ دیلی‌صباح مدعی شده سربازان حامی کودتا از فرودگاه آتاتورک عقب‌نشینی کرده‌اند و دو ژنرال دستگیر شده‌اند. 02:54/ شبکه خبر/ پخش مستقیم تیراندازی از تانک ها به مردم در خیابان ها 02:50/ اقتصادنیوزبه نقل از یورونیوز :پلیس و ارتش در آنکارا درگیر شدند 02:49/ فارس/ مردم به سمت تانک‌های ارتش حرکت کرده و تانک‌ها را محاصره کرده‌اند. 02:46/ شبکه خبر/ به هواپیمای اردوغان در فرودگاه استانبول اجازه فرود داده نشد بان کی مون خواستار حفظ ارامش در ترکیه شد 02:46/یورونیوز: تیراندازی به سمت طرفداران اردوغان چندین نفر زخمی شدند 02:44/ العربیه/ تیراندازى به مقر ریاست جمهورى ترکیه اردوغان: با کودتاچیان مذاکره نخواهیم کرد.. آن ها را محاکمه مى کنیم 02:41/ دیوار صوتی بارها توسط جنگنده ها در آنکارا شکسته شد 02:40/ فارس/ محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نسبت به بحران در ترکیه ابراز نگرانی کرد. وی در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «عمیقاً از بحران در ترکیه نگران هستم. ثبات، دموکراسی و امنیت مردم ترکیه، در درجه اول اهمیت هستند. اتحاد و شکیبایی، ضروری هستند.» 02:39/ اقتصادنیوز/ عبدالله گل از طریق تماس تصویری : از مردم میخواهم به خیابان بیایند و دموکراسی را به آغوش بکشند . 02:38/ فارس/ یک عامل انتحاری خود را در میان نیروهای ارتش در آنکارا منفجر کرد. 02:36/ خبرنگار صداوسیما در ارتباط مستقیم از هجوم مردم به خیابان ها خبر داد و تصریح کرد هزاران هزار نفر به خیابان ها ریخته اند اسپوتنیک مدعی شد: اردوغان از آلمان پناهندگی سیاسی خواست صدای دو انفجار مهیب در آنکارا شنیده شد 02:15/ فارس: پس از درخواست رجب طیب اردوغان برای تجمع مردم، جمعیت در حال حرکت به سمت خیابان وطن، در استانبول است. مردم، علیه کودتاگران شعار می‌دهند. العربیه: به جز رجب طیب اردوغان، تمام سران حزب اعتدال و توسعه ترکیه (حزب حاکم) ‌دستگیر شدند فارس/ گروه تصرف‌کننده تلویزیون ترکیه در نخستین بیانیه گفته که فعلاً شورای صلح کشور را اداره خواهد کرد. 02:18/ فارس/ رسانه‌های محلی از شنیده شدن صدای تیراندازی در میدان تقسیم خبر داده‌اند. تسنیم/ اردوغان در اولین واکنش رسمی به کودتا می‌گوید: به همراه ملت جوابی ویژه به این حرکت خواهیم داد. میدان را به آنها واگذار نکرده و به زودی آنها را از اماکن اشغالی پاک خواهیم کرد. ملت را به میدان ها و فرودگاه های کشور فرا می‌خوانم. اردوغان این حرف‌ها را در تماس تصویری با سترکصورت پخش زنده کر. 02:10/ اردغان از طرفدارانش خواست به خیابان ها بریزند 02:05/ میربها خبرنگار صداوسیما در گفتگوی زنده از با شبکه خبر از آتش گشودن آتش هلی کوژترهای ارتش به سوی طرفداران اردوغان خبر داد و تصریح کرد شاهد کشته شدن حداقل یک نفر بوده است. 01:57/ فارس/ ارتش ترکیه گفته که ستاد صلح کشور را اداره خواهد کرد. تسنیم/ ارتش ترکیه اعلام کرده است اردوغان در تعطیلات بوده و هنوز خبری از او نیست. پیش تر اعلام شده بود اردوغان از کاخ ریاست جمهوری فرار کرده که صحیح نیست. وی برای گذراندن تعطیلات در مارماریس بسر می برد. ساختمان دستگاه اطلاعات ترکیه در استانبول به دست کودتاچیان افتاده است. 01:30- فارس/ جان کری، وزیر خارجه آمریکا گفت که برای ترکیه آرزوی صلح می‌کند. فارس/ ارتش ترکیه قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و اعلام کرد از این به بعد با قانون اساسی جدید ترکیه اداره می‌شود سخنگوی دستگاه اطلاعاتی ترکیه گفت که تلاش برای کودتا در حال سرکوب شدن است و فرایند سرکوب تا صبح به اتمام خواهد رسید. گوینده تلویزیون ترکیه بیانیه ارتش را قرائت کرده و گفت این کار را به دستور نظامیان انجام داده است. فارس/ رسانه‌های آمریکایی می‌گویند پنتاگون و دولت آمریکا در حال ارزیابی اوضاع در ترکیه هستند و فعلا قصد اعلام موضع ندارند. تسنیم/پس از حدود دو ساعت کش و قوس، کودتاگران در ترکیه دقایقی با پخش اطلاعیه‌ای از شبکه ملی این کشور اعلام پیروزی کردند. در حال تکمیل... با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید /P صنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

: در محضر بزرگان/ اگر بی تفاوت باشیم... تاریخ انتشار: 95/04/25 20:4 تسنیم/ مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: اگر بی تفاوت باشیم و برای رفع گرفتاری ها و بلاهایی که اهل ایمان بدان مبتلا هستند دعا نکنیم، آن بلاها به ما هم نزدیک خواهد بود، چنان که الان بر سر ما آمده است. نظیر ریختن مواد شیمیایی و بمباران شهرها. در مقابل خطرهای دینی چه باید کرد، آیا نباید فکری و چاره ای بکنیم، یا بگذاریم هر چه شد، شد! و هر چه بر سر زنان و مردان و پیر و جوان ما آمد، آمد؟! کتاب در محضر حضرت آیت ا.... العظمی بهجت – ص 97 محمد حسین رخشادنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()

: واکنش ظریف به کودتا در ترکیه تاریخ انتشار: 95/04/26 3:45 فارس/ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به کودتای نظامی در ترکیه در حساب توئیتری خود از بحران به وجود آمده در ترکیه عمیقا ابراز نگرانی کرد. وی دراین پیام تاکید کرد: دموکراسی، ثبات و امنیت مردم ترکیه بالاترین اولویت است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین بر ضرورت وحدت و احتیاط تاکید کرد. به گزارش فارس، منابع خبری بامداد شنبه از کودتای نظامی در ترکیه خبر دادند؛ فرودگاه آتاتورک و تلویزیون دولتی این کشور به تسخیر کودتاگران درآمده است.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی